چگونه ارائه دهیم

 

صفحات 214- 215- 216- 217 :

 

خصوصیت سوم  رابط ارتباطات و پروتکل برای برچسب های RFID 860- 930 مگا هرتزی کلاس 1 را شناسایی می کند، و ارتباطات پرسش کننده و برچسب را پوشش می دهد.

خصوصیت چهارم تطبیق RFID نسل UHF2 کلاس 1، شامل پروتکل هایی برای ارتباطات و به صورت تابعی شریک با برچسب های RFID نسل 2 کلاس1 را آدرس دهی می کند.

این خصوصیت در اصل یک لیست از راهنمایی ها است که یک سیستم RFID یِ 860- 960 مگا هرتزی باید با فرض کردن EPC جهانی رو به رو شود.

برخلاف مشخصات قبلی، سند خصوصیات تطبیق RFID بیشتر از همه یک فرمت ساخت یافته و نیازهای ایجاب خصوصیت را رسیدگی می کند که یک طرح عمومی برای اداره نقشه های سازمان برای پذیرفتن RFID در حال توسعه و EPC بهبود می بخشد.

خصوصیت یا مشخصه وظیفه برچسب های RFID، پرسشگر RFID، فیلتر کردن یا پالایش کردن، جمع آوری، سرویس های اطلاعات EPC یا (EPCIS)، و رابط و پروتکل های تخصیص داده شده به این وظایف را طرح ریزی می کند.

 

استانداردهای بین المللی :

 

علاوه بر این استانداردهای توسعه داده شده توسط ISO، مرکز آدرس دهی خودکار، و EPC جهانی، کشورهای گوناگون، استانداردهای خودشان و مقررات برای استفاده از سیستم های RFID را برقرار کرده اند. استانداردهای در ادامه استانداردهایی با بیشترین نفوذ و اهمیت در سرتاسر جهان هستند.

 

USA (آمریکا) : هیئت ارتباطات متحد (فدرال) یا (FCC) :

 

15 قانون بخش هیئت ارتباطات فدرال یا FCC، در سال 2005 منتشر شد، استفاده از دستگاه های فرکانس رادیویی را پوشش می دهد، که به عنوان <رادیاتورهای (یا تشعشع کننده های) بین المللی> نام برده شده است. خصوصیات FCC برای رادیاتورهای بین المللی توسط باند فرکانسی یا دامنه عملکرد دستگاه ها دسته بندی شده است. قوانین برای عملکرد دستگاه های RFID در دامنه UHF(Ultra High Frequency) - فرکانس بسیار بسیار بلند -  اجازه می دهد، همچنین به عنوان باندهای ISM ( صنعتی، علمی، پزشکی ) شناخته شد و توسط راهنماهای FCC مشخص شد. برای پیشنهاد کردن زنجیره ای که از سیستم های RFID استفاده می کند، FCC اندازه های 928- 902، 2483.5- 2400 و 5850- 5725 را تصویب کرده است.

FCC توصیه یا سفارش می کند که این سیستم ها با فنون تلفیق یا مدولاسیون طیف بسیار گسترده بسامد موافق باشد، بنابراین قدرت فوق العاده ای برای فرکانس های منتقل شده پرسشگر بیشینه می کند.

جدول 7.4 بخش های قسمت 15 FCC را که RFID وابسته است را شناسائی می کند.

 

 

 

 

 

 

   جدول 7.4 - بخش 15 FCC

 

موضوع یا سرفصل :

بخش :

 زیر بخش A - محدودیت در انتشارات RF و باندهای فرکانسی محصور

بخش 15.1

زیر بخش C - رادیاتورهای بین المللی

بخش 15.2

احتیاجات اجازه تجهیزات

بخش 15.201

دامنه فرکانسی عملیاتی تضمین شده

بخش 15.202

احتیاجات آنتن

بخش 15.203

تقویت کننده های قدرت بسامد رادیویی بیرونی و تعدیل کننده های آنتن

بخش 15.204

عملیات باندهای محصور یا محدود شده

بخش 15.205

حدود انجام شده

بخش 15.207

محدودیت های انتشار منتشر شده، احتیاجات عمومی

بخش 15.209

تجهیزات مکان یابی یا قرار دادن کابل

بخش 15.213

عملکرد در باند 705- 510 کیلو هرتز

بخش 15.217

عملکرد در باند 14.010- 13.110 مگا هرتز

بخش 15.225

عملکرد در باند 434.5- 433.5 مگا هرتز

بخش 15.240

عملکرد در باند 940- 890 مگا هرتز

بخش 15.243

عملکرد در باند 928- 902 مگا هرتز

بخش 15.245

عملکرد در باند 3.6- 2.9، 2.45 گیگا هرتز

بخش 15.251

اروپا : ERO, CEPT, ETSI

 در اروپا، کمیته ارتباطات الکترونیکی (EEC)، مذاکره اروپایی ها به صورت پستی و ادارات مخابرات (CEPT)، موسسه استاندارد مخابرات اروپایی (ETSI) و اعضای مختلف اتحاد اروپا قوانین RFID را بنا کرده بودند.

ECC کشورهای اروپایی 48 را بیان می کند و بیشترین مجموعه جامع از قوانین است. ECC، RFID را با توسعه دادن سیاست های ارتباطات/ رادیو و قوانین برای دامنه فرکانسی 9 کیلو هرتز تا 275 گیگا هرتز را بررسی می کند. استانداردهای ECC توسط اداره ارتباطات رادیویی اروپایی (ERO) سندیت و منتشر کرده اند. در سال 2001، ECC همچنین استانداردهایی را برای عملیات  دستگاه های با مقدار کوتاه (SRDs) در 868.6- 868.0، 869.65- 869.4  و 870.0- 869.7 مگا هرتز منتشر کرد.

ETSI توسط CEPT در سال 1988 ایجاد شد، استانداردهای مخابرات راه دور را با اجماع و توافق کشورهای عضو 55 توسعه و منتشر کرد. آن استفاده محدوده UHF را تصویب کرده است، اما با محدودیت هایی درباره توان، پهنای باند و چرخه کار. این قوانین یک بیشینه از 500 مگا وات از قدرت انتقال در یک باند 200 کیلو هرتزی را مشخص می کند، اگرچه ETSI معمولاً در حال رسیدگی کردن یک اصلاحیه که یک حداکثر از قدرت انتقال 2 واتی را بپذیرد است.

چین :SAC

 

اداره استاندارد چین (SAC) که با وزارتخانه تکنولوژی اطلاعات چین همکاری می کند، قوانین RFID چین را توسعه داده است. در سال 2004، SAC، برچسب RFID بین المللی را بنا کرد.

 

+ مهسا کاکاوند ; ٤:۱٦ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()